Tillhandahåller tjänster inom industriell automation och styrteknik!


Vi arbetar oftast som ”timkonsulter”, d.v.s. vi stöttar våra kunder med resurser inom elautomation. Antingen för att egen kompetens saknas eller för att arbetstoppar ökar behoven. Det kan röra sig om allt från några timmars felsökning och igångkörning av produktionsutrustning till årslånga uppdrag med elkonstruktion och programmering i fokus. 

Vi arbetar också i projektform där vi tar ett totalansvar för den elektriska delen av ett projekt, t.ex. vid utvecklandet av en ny produktionsmaskin. Erfarenhet och kunnande men också öppenhet och samarbetsglädje hjälper oss att, tillsammans med våra kunder, skapa effektiv och tillförlitlig automatisering. 

Genom en seriös inställning, kompetens och väl genomförda uppdrag skapar vi goda relationer med ditt företag!


Här är exempel på saker vi kan hjälpa ditt företag med:

Tillverkande industri:

 • Modernisering av produktionsutrustning, utbyte av föråldrade styrsystem
 • Förändringar för nya produktvarianter, ökad kapacitet och högre tillgänglighet
 • Analys och åtgärdande av produktionsstörningar
 • Uppgradering av personsäkerheten, möta dagens krav
 • Sakkunnig i elfrågor vid nyanskaffning av produktionsutrustning

Maskintillverkare:

 • Totalansvar för el och elautomation vid maskintillverkning
 • Konstruktion och byggnation av styrskåp
 • Installation av el på maskin, programmering av styrsystem och operatörspaneler
 • Idrifttagning och dokumentation

Tekniska konsulter:

 Vi jobbar då ofta som en delresurs i ett större projekt

 • Elkonstruktion
 • Programmering
 • Idrifttagning
 • Dokumentation.
 
 

Support via TeamViewer